Oyunun fəaliyyəti naməlum vaxta qədər dayandırılmışdır...